ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΩΡΑ!
Μήνυμα

Ακτινοδιαγνωστικό - Ακτινολογικό

Στα ακτινολογικά εργαστήρια των διαγνωστικών κέντρων «ΓΑΛΗΝΟΣ» καλύπτεται όλο το φάσμα των ψηφιακών ακτινογραφιών, σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος.

Επίσης διενεργούνται και ειδικές εξετάσεις με τη χρήση σκιαγραφικών ουσιών, όπως η απεικόνιση του οισοφάγου και του στομάχου με τεχνική "διπλής σκιαγραφικής ενίσχυσης".

Διαθέτουμε επίσης ψηφιακούς ορθοπαντογράφους που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην πανοραμική απεικόνιση , καθώς επίσης και τμήμα ψηφιακής απεικόνισης μαστού . Το οποίο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογράφο .

Στο Τμήμα διενεργούνται ψηφιακές μαστογραφίες τόσο στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου (screening) όσο και διαγνωστικές μαστογραφίες στο πλαίσιο επίλυσης κλινικών προβλημάτων από το μαστό.

Η διάγνωση γίνεται από εξειδικευμένο στις απεικονίσεις του μαστού ιατρό ακτινοδιαγνώστη, που αξιολογεί άμεσα τις εξετάσεις, διερευνά περαιτέρω τυχόν ευρήματα που προκύπτουν και ενημερώνει άμεσα τους ασθενείς για τα αποτελέσματα της εξέτασής τους.

xray