ΚΑΛΕΣΤΕ
ΤΩΡΑ!
Μήνυμα

Βιοπαθολογικό - Βιοχημικό

Με τις βασικές αιματολογικές εξετάσεις είναι δυνατόν να μετρηθεί το Νάτριο, το Κάλιο, το Χλώριο, η Ουρία αίματος, το Μαγνήσιο, η Κρεατινίνη και η Γλυκόζη στο αίμα, οι συγκεκριμένες εξετάσεις απαιτούν νηστεία οχτώ με δώδεκα ώρες πριν την αιμοληψία.

Στην πλειονότητα των εξετάσεων αίματος, το αίμα απομονώνεται από τη φλέβα στο αντιβράχιο με τη χρήση μιας βελόνας.

Στα εργαστήρια των Διαγνωστικών κέντρων Γαληνος εκτελούνται όλες οι βιοχημικές εξετάσεις με την βοήθεια σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών, θα συναντήσετε άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους αιμολήπτες, παράγοντες που είναι σε θέση να σας εγγυηθούν ευχάριστο περιβάλλον και έγκυρα αποτελέσματα.